# hanjinBFF 小鳳姐真係好幽默。多謝佢請我做演唱會嘉賓!我愛小鳯姐!
仲有5日衆籌就結束喇,仲差5%就達標。。。快D叫多D朋友去 musicbee.cc/project/hanjin 預購我的新大碟《不求人大樂隊》啦! ​

LINE it!
分享至google+
╰( ◕ ᗜ ◕ )╯ 快點加入POP微博粉絲團!
回頁頂