【stand相關的片語表達】
stand out突出/顯眼/引人注目; stand by準備/站在旁邊; stand for代表/象徵; stand in替身演員; stand off疏遠/遠離/避開; stand on基於/取決於/依靠; stand over延期/監督; stand to遵守; stand up站起來; stand up for支持/擁護/捍衛; ​

廣告

LINE it!
分享至google+
╰( ◕ ᗜ ◕ )╯ 快點加入微博粉絲團!

廣告

廣告

回頁頂